วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอละงู เตรียมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557

ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอละงู เตรียมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยกำหนดในวันที่ 20 มีนาคม 2557 
พัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมทีม สกว รพ.ละงู ทีมขับเคลื่อนตำบลน้ำผุด แก้ไขปัญหา ขยะ

11 มีนาคม 57 พัฒนาโจทย์วิจัย ร่วมทีม สกว รพ.ละงู ทีมขับ
เคลื่อนตำบลน้ำผุด แก้ไขปัญหา ขยะ ในพื้นที่บ้านนางแก้ว ครั้งที่ 3 โดยมี กำนัน นายก อบต.น้ำุด คณะกรรมการหมู่บ้าน  อสม. รพ.สต. ร่วมขับเคลื่อน  — ที่ รพ.สต.น้ำผุด 

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมณ ๕๗

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมณ ๕๗
ประธานโดย นพ.สาธารณสุขจังหวัดสตูล นายแพทย์ประภาส วีรพล


วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556


ยินดีต้อนรับเข้าสู่
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
โทร. 074774033